Приложения

Дейта центрове
Бизнес
Индустриална
Телекоми
Самолетни наземни енергийни станции

Системи за непрекъсваемо и качествено електрозахранване

Основната дейност на Неуротех е свързвана с предоставянето и поддръжката на решения за качествено и непрекъсваемо захранване за критичните процеси на бизнеса и индустриите.

Решения

APC

Продуктите на APC осигуряват защита срещу много от основните причини за загуба на данни, хардуер повреди и прекъсвания.

DPC

Dynamic Power Company е публично търгувана компания, специализирана в разработването, производството и маркетинга на електрически захранвания и токоизправители за телекомуникациите...

AXA Power

AXA Power разработва, произвежда и продава високо-ефективни, и в същото време възможно най-простите и щадящи околната среда продукти за наземна поддръжка на авиационната индустрия.