UPS Системи

APC by Schneider Electric

Продуктите на APC са се доказали като едни от най-добрите системи осигуряващи защита срещу много от основните причини за загуба на данни, хардуерни повреди и прекъсвания на бизнес процеси.

С широката си гама от непрекъсваеми захранвания (UPS), Delta предлага конкурентно предимство на бизнеса, нуждаещ се от първокласни решения за захранване. Delta UPS са проектирани да гарантират, че компаниите могат да защитят своите критични приложения, като поддържат постоянен поток на енергия при неблагоприятни обстоятелства.

48V/60V Системи

Delta power systems

Телекомуникационните системи на Delta са проектирани за безжичен широколентов достъп, фиксирани приложения, интернет гръбнак и центрове за данни. Енергийно ефективните телекомуникационни решения на Delta защитават от прекъсвания и колебания на електрическата мрежа и помагат на операторите да намалят OPEX и въглеродния си отпечатък. Токоизправителите на Delta постигат енергийна ефективност до 98%.

Eltek

Eltek е компания, специализирана в разработването, производството и маркетинга на електрически захранвания и токоизправители за телекомуникациите, мрежово и комуникационно оборудване, като предлага енергийно ефективни и опазващи околната среда решения.

Измервателни уреди

В практиката ни често се налага да правим различни типове измервания. Затова през годините намерихме различни партньори, с чийто уреди успяваме да задоволим дори и специфични измервания като честотни характеристики на трансформатори, точно записване на енергийната консумация на дейта центрове или разряд на батерии.

NEWTON’S4TH

Специализирани в сложна апаратура за измерване, по-специално във връзка с фазови измервания, продуктовата гама на Newton’s4th включва честотни / фазови анализатори, векторни волтметри, измерватели на фази, импеданс анализатори, RMS волтметри, измерватели на избрано ниво, лабораторни усилватели и анализатори на мощност.

ACCUENERGY

Accuenergy е фирма, фокусирана върху многофункционалното измерване на мощности, уреди за измерване качеството на енергията, както и решения за енергиен мениджмънт чрез осигуряване на високо качество измервателни уреди: електромери, пригодни за регулаторни нужди, цифрови панели, мулти-вериги, мултифункционални DC м, токови трансформатори, шлюз данни / събиране на данни за сървъри и системи за управление на енергията.

PACIFIC POWER SOURCE

Напреднали, напълно дигитални преобразуватели на мощност, с програмируем AC, DC, AC + DC & DC + AC изход. Наличните модели варират от 6 kVA до 90 kVA с налични конфигурации до 150kVA