APC & Delta UPS системи според вашите нужди

Захранващи системи за стандартна и специфична употреба

Измерване на различни енергийни характеристики

За нас

Над 20 години поддържаме критични IT и индустриални 
бизнес процеси чрез UPS и 48V системи

Основната ни дейност

доставка и поддръжка
на UPS Системи


ДОСТАВКА НА 48v/60v системи 


Подмяна на Батерии


Енергийни Измервания

Контакти

sales@neurotex.bg
service@neurotex.bg