Приложения

Административни сгради
Транспорт и инфраструктура
Телекомуникационни центрове и центрове за данни
Технически съоръжения
Промишлени предприятия
Критични среди

APC by Schneider Electric

American Power Conversion осигурява защита срещу много от основните причини за загуба на данни, хардуер повреди и прекъсвания. Основана през 1981 г., APC е водещ доставчик на глобални, AC и DC-базирани резервно захранване продукти и услуги от край до край , които включват електрически филтри, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), кондициониране на захранващото оборудване, софтуер за управление на захранването, и DC задвижващи системи, както и прецизно оборудване за охлаждане, професионални и консултантски услуги за Nonstop Networking ™.

Решения

MGE Galaxy 300

(400 V (10-40kVA 3:3) (10-30kVA 3:1))
Ефективна 3-фазна защита на захранването срещу престои и загуба на данни за критични приложения.

MGE Galaxy 3500

(10 to 40 kVA)
Компактна трифазна защита на захранването с отлична ефективност и оптимизирана за взискателните промишлени среди.

MGE Galaxy 5500

(20 - 120kVA (400V), 50 - 130kVA (480V))
Най-съвременна трифазна защита на захраннването, предназначена да отговори на широк спектър от изисквания от средни центрове за данни до промишлени съоръжения и приложения

MGE Galaxy 7000

(от 160 kVA дo 500 kVA)
Ефективна 3-фазна защита на захранването с висока адаптивност, предназначена да отговори на уникалните изисквания на средни до големи центрове за данни, сгради и критични среди