APC Galaxy 5500

Galaxy 5000 предлага технологии, които увеличават производителността и надеждността. Онлайн технологията напълно изолира и предпазва срещу всички нарушения на качеството на захранването. Управлението на хармоници по веригата позволява лесна инсталация с генератор, както и гъвкави конфигурации, дори за най-специфични случаи. MGE Galaxy 5000 предлага функции като паралелна възможност за капацитет и излишък; пълен достъп от предния панел, достъпен графичен дисплей с множество опции за език, както и SNMP с мрежово базирани опции за управление на захранването. Всички тези характеристики правят Galaxy 5000 един от най-лесните за да управление и поддръжка UPS в своя клас.

Galaxy 5500 Technical specs