НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ НА ЗАХРАНВАНЕТО

Защита при кратко или продължително спиране на захранването за:

Охранителни системи

Не оставяйте сигурността си на произвола

Умни сгради

Автоматизацията на сградата изисква добро захранване