Зaпитване

X

Subject:
Name:
Email:
Phone:
Company:
Country:
Security code:
Comments:

Простота, на която можете да се доверите

galaxy_300
Запитване за оферта

MGE Galaxy 300 осигурява опростено и надеждно решение за защита на малки дейта центрове, търговски сгради и технически съоръжения. Он-лайн топология за двойно преобразуване предоставя истинска изолация между входа и изхода с нулево време за трансфер. До 30 минути автономна работа чрез интегрираната батерия; вътрешните механични байпас и паралелни способности дават възможност за по-високи нива на надеждност. Дистанционна и локална възможност за мониторинг/управление се постига чрез Web и/или SNMP интерфейси и лесен за използване дисплей. И двете 2:57 (3:3) и три на един (3:1) фазни конфигурации са на разположение за по-удобно разпределение на захранването. Сервизното обслужване е значително улеснено чрез предния панел за достъп за по-лесна поддръжка в затворени пространства. Всички тези функции, заедно с включените Start-Up и гаранционно обслужване на място, правят Galaxy 300 най-лесният за инсталиране, управлявение и поддържка UPS в своя клас.

Products Part Number
230V Output / 400V 3PH Input
MGE Galaxy 300 10kVA 400V 3:1 with 10min Battery, Start-up 5×8 G3HT10K3IB1S
MGE Galaxy 300 10kVA 400V 3:1 with 30min Battery, Start-up 5×8 G3HT10K3IB2S
MGE Galaxy 300 10kVA 400V 3:1 with Long Backup Charger, Start-up 5×8 G3HT10K3ILS
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:1 with 10min Battery, Start-up 5×8 G3HT15K3IB1S
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:1 with 30min Battery, Start-up 5×8 G3HT15K3IB2S
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:1 with Long Backup Charger, Start-up 5×8 G3HT15K3ILS
MGE Galaxy 300 20kVA 400V 3:1 with 10min Battery, Start-up 5×8 G3HT20K3IB1S
MGE Galaxy 300 20kVA 400V 3:1 with 25min Battery, Start-up 5×8 G3HT20K3IB2S
MGE Galaxy 300 20kVA 400V 3:1 with Long Backup Charger, Start-up 5×8 G3HT20K3ILS
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:1 with 10min Battery, Start-up 5×8 G3HT30K3IB1S
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:1 with 25min Battery, Start-up 5×8 G3HT30K3IB2S
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:1 with Long Backup Charger, Start-up 5×8 G3HT30K3ILS
Products Part Number
400V 3PH Output / 400V 3PH Input
MGE Galaxy 300 10kVA 400V 3:3 with 10min Battery, Start-up 5×8 G3HT10KHB1S
MGE Galaxy 300 10kVA 400V 3:3 with 30min Battery, Start-up 5×8 G3HT10KHB2S
MGE Galaxy 300 10kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger, Start-up 5×8 G3HT10KHLS
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with 10min Battery, Start-up 5×8 G3HT15KHB1S
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with 30min Battery, Start-up 5×8 G3HT15KHB2S
MGE Galaxy 300 15kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger, Start-up 5×8 G3HT15KHLS
MGE Galaxy 300 20kVA 400V 3:3 with 10min Battery, Start-up 5×8 G3HT20KHB1S
MGE Galaxy 300 20kVA 400V 3:3 with 25min Battery, Start-up 5×8 G3HT20KHB2S
MGE Galaxy 300 20kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger, Start-up 5×8 G3HT20KHLS
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 10min Battery, Start-up 5×8 G3HT30KHB1S
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with 25min Battery, Start-up 5×8 G3HT30KHB2S
MGE Galaxy 300 30kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger, Start-up 5×8 G3HT30KHLS
MGE Galaxy 300 40kVA 400V 3:3 with 10min Battery, Start-up 5×8 G3HT40KHB1S
MGE Galaxy 300 40kVA 400V 3:3 with 20min Battery, Start-up 5×8 G3HT40KHB2S
MGE Galaxy 300 40kVA 400V 3:3 with Long Backup Charger, Start-up 5×8 G3HT40KHLS
  • Адрес:
  • Matrix Tower
  • Рачо Петков Казанджията 4-6
  • София 1766
  • България
  • Продажби:
   (+359) 888453698,
   (+ 359) 885181765
  • Tel.: (+359 2) 421 71 98
  • Tel./Fax: (+359 2) 421 71 99
  • sales@neurotex.bg
  • Сервиз:
  • (+359) 889436683
  • (+359) 885945452
  • (+359) 886835124
  • service@neurotex.bg