Зaпитване

X

Subject:
Name:
Email:
Phone:
Company:
Country:
Security code:
Comments:

Приложения

Микро дейтацентрове
Модулни дейтацентрове
Защита от електромагнитни полета
Устойчиви дейтацентър контейнери за открито море

Модулни дейтацентрове

С придобиването на AST Modular, Schneider Electric добавя разширява вече силната си позиция на пазара на сглобяеми дейта център решения. С проекти, разположени в над 30 страни, AST Modular е изпълнила успешно над 450 проекта за модулни центрове за данни в световен мащаб.

Микро дейта центрове

Запитване за оферта

Smart Data Safe

SMART DATA SAFE е последно поколение компактно и сигурно решение за съхранение на данни от пожар, наводнение, електромагнитно облъчване или вандализъм. Проектирано да осигурява сигурност на данните, подобно на черните кутии на самолетите, Smart Data Safe предлага най-високата скорост на възстановяване на данните, гарантирайки непрекъсваемост на критични бизнес процеси, както и минимално време за възобновяване на операциите в случай на природен катаклизъм.

Запитване за оферта

Smart Bunker

Подобно на Smart Data Safe, продуктовата гама Smart Bunker предлагат модулна защита на сървъри и стандартно ИТ оборудване в 23U или 46U стандартен 19″ кабинет. “Умните бункери” запазват критичните данни, софтуерни и хардуерни инвестиции на организацията в една сигурна среда. Кабинетите са изолирани и термично ефективни, в същото време осигуряват защита срещу пожар, наводнение, влажност, вандализъм и EMF ефекти.

Модулни центрове за данни и сървърни стаи

Запитване за оферта

ISO стандартни контейнерни центрове за данни

Контейнерните дейтацентрове предоставят напълно функционални и преносими центрове за данни в ISO стандартни контейнери с пълен набор от инфраструктура. Контейнерните центрове за данни също се предлагат както модули за самостоятелно IT оборудване, захранване и модули за охлаждане, които могат да се комбинират, за да се постигне напълно “Plug&Play”, лесно мащабируем, и в същото време модулен, дейта център.

Запитване за оферта

Нестандартни контейнерни центрове за данни

Не ISO стандартните модулните дейта центрове в контейнер се проектират специално за да предложат мащабируеми дейтацентрови капацитети в рамките на няколко седмици. Налични в два стандартни размера от 25′ и 45′ с различни опции за захранване и охлаждане, този тип дейта центрове са подходящи както за първоначално разгръщане така и за добавяне към текущи центрове за данни.

Запитване за оферта

Модулни сървърни стаи

С над 500 успешно доставени модулни сървърни стаи, AST Modular помага на своите клиенти да изградят висококачествени, модулни и сигурни дейта центрвое, намалявайки капиталовите и оперативните разходи. С възможност за изграждане във вече съществуващ дейта център, склад или на открито, модулните сървърни стаи намаляват сложността и времето за изпълнение, като в същото време запазват всички отличителни черти на стандартните тухлени центрове.

Защита от електромагнетични полета

Запитване за оферта

Високо честотна изолация

Екраниране на цяла стая от външни електромагнитни смущения (EMI / RFI). AST предлага стандартно 30db екраниране (Soft-Tempest), което е икономически ефективно, бързо за монтаж и сигурно. Екранирането намалява повече от 90% на входящата сила на EMI / RFI сигнал. Решението се основава на силно проводими материали, които чрез специфична техника на инсталация осигуряват безпроблемна работа.

Запитване за оферта

Ниско честотна изолация

Ограничаване на електромагнитни полета в пространство, чрез блокиране с бариера, изработена от подходящи материали. Обикновено се прилага за стаи или затворени помещения, разделящи устройства от “външния свят” и на кабели, отделяйки ги от околната среда, през която минават.

  • Адрес:
  • Matrix Tower
  • Рачо Петков Казанджията 4-6
  • София 1766
  • България
  • Продажби:
   (+359) 888453698,
   (+ 359) 885181765
  • Tel.: (+359 2) 421 71 98
  • Tel./Fax: (+359 2) 421 71 99
  • sales@neurotex.bg
  • Сервиз:
  • (+359) 889436683
  • (+359) 885945452
  • (+359) 886835124
  • service@neurotex.bg