Зaпитване

X

Subject:
Name:
Email:
Phone:
Company:
Country:
Security code:
Comments:

Приложения

Излъчвана светлина
Отразена светлина
Погълната светлина
Светлинна пропускливост

Инструменти за светлинни измервания от Rainbow Light

Спектромертите, предлагани от Rainwob Light се характеризират с висок обхват на измервани величини, малък размер позволяващ употребата на устройствата в мобилни среди, устойчивост на удър/ падане / вибрации, ниска цена.

Преносими спектрометри

Запитване за оферта

Преносими спектрометри с дисплей, MR-16

Портативният спектрометър предоставя CCD спектрометър за измерване на светлина и цвят, без необходимост от свързване с компютър. Измервателното устройство се оперира чрез интуитивен 4.3″ цветен тъч-скрийн дисплей, показващ резултатите от спектралните анализи в момента на самото измерване, а данните може да се запазят за допълнителна обработка както във вградената памет, така и на отделна SD карта. Налични са няколко модела според типа на измерваните източници като PFF, LED BINS. Микро-спектрометрините модули са в основата на портативния светломер.

LED light measuring

Запитване за оферта

LED decay

Единственото устройство, което непрекъснато следи светлинно затихване, то е в състояние да открие криви на затихване, CRI, ОМТ, осветление, както и прогнозна продължителност на живота. То може да отчита отклонение в спектъра в рамките на ± 0.1 nm; стабилността на установените данни също попада в рамките на стандарта на 4/10000. Също така анализът може да се проведе в различни работни среди. Инструментът е един от малкото специализирани инструменти за отчитането на светлинно затихване/влошаване в момента на разположение на пазара, което осигурява двете предимства на прецизност и точност.

Запитване за оферта

Portable LED measuring equipment

Прецизна микро-спектрографска технология е използвана за откриването на източници на LED осветление, която позволява да се покаже състава на светлината и нейния интензитет, както и да открива корелационни стойности за LED осветлението (CCT, CRI, CIE1931 цветова диаграма, спектрограма, чистота и др.). Сравнявайки го с обикновенн LED измервателен уред, инструментът на Rainbow Light предлага по-висок коефициент цена/ефективност, измерването на източника на светлина може да бъде направено в различни среди, отклонението в обхвата е ± 0.8nm, а стабилността на измерването попада в стандарта 4/10 000.

Микро спектрометърни модули за интеграция

Запитване за оферта

Micro-spectrometer, RLS-1000

Малкият размер, ниската цена и високата резолюция, предоставя на клиентите най-доброто решение за спектрално измерване. Побиращи се на дланта на ръката, микро-спектрометрите са с широк диапазон на дължината на вълната, висока стабилност, и могат лесно да бъдат интегрирани с софтуерни и/или хардуерни решения (допълнителни спектрометри), за да се постигнат различни приложения.
Спектрален обхват: 380 – 780 nm / 300- 1100 nm / 200 – 800 nm / 300 – 800 nm
Резолюция: 0.8 – 1.5 nm

Запитване за оферта

Micro-spectrometer, MRLS-1000

Малкият размер, ниската цена и високата резолюция, предоставя на клиентите най-доброто решение за спектрално измерване. Побиращи се на дланта на ръката, микро-спектрометрите са с широк диапазон на дължината на вълната, висока стабилност, и могат лесно да бъдат интегрирани с софтуерни и/или хардуерни решения (допълнителни спектрометри), за да се постигнат различни приложения.
Спектрален обхват: 380 – 780 nm
Резолюция: 4.2 – 5 nm

  • Адрес:
  • Matrix Tower
  • Рачо Петков Казанджията 4-6
  • София 1766
  • България
  • Продажби:
   (+359) 888453698,
   (+ 359) 885181765
  • Tel.: (+359 2) 421 71 98
  • Tel./Fax: (+359 2) 421 71 99
  • sales@neurotex.bg
  • Сервиз:
  • (+359) 889436683
  • (+359) 885945452
  • (+359) 886835124
  • service@neurotex.bg